ΤΟΠΟΧΩΡΟΣ

Τεχνικη Εταιρεια - Τοπογραφοι Μηχανικοι

01

ΤΟΠΟΧΩΡΟΣ
Τεχνικη Εταιρεια - Τοπογραφοι Μηχανικοι

Η τεχνική εταιρία ΤΟΠΟΧΩΡΟΣ ιδρύθηκε από ομάδα Τοπογράφων Μηχανικών, που η επαγγελματική τους δραστηριότητα και εμπειρία, καθώς και ο υψηλός βαθμός επιστημονικής κατάρτισης, εγγυώνται την ποιοτική και αξιόπιστη πορεία της. Η εταιρία βρίσκεται σε μια συνεχή πορεία ανάπτυξης και εδραίωσής της στο χώρο των μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Καθιέρωσε σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον κάθε πελάτη ή συνεργάτη της. Οι σχέσεις αυτές την καθιστούν ως ένα αξιόπιστος σύμβουλο και μελετητή.

Η εταιρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών επενδύει σε σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού, τα οποία συμβάλλουν στην εκπόνηση ποιοτικότερων μελετών.

Στόχος της εταιρείας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε κάθε τεχνική μελέτη, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

02

Υπηρεσιες

Υπηρεσίες

Θέματα κτηματολογίου (δήλωση ιδιοκτησίας, χωρικές μεταβολές, ενστάσεις)
Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων
Τοπογραφικά διαγράμματα πάσης φύσεως (συμβόλαιο, δασαρχείο κοκ), εξαρτημένα σε ΕΓΣΑ 87
Χάραξη οικοπέδων (εύρεση επί εδάφους της ιδιοκτησίας)
Φωτοερμηνείες (για αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων, διαπίστωση ύπαρξης αντικειμένων στο παρελθόν)
Δασικά (πράξη χαρακτηρισμού / αποχαρακτηρισμού, ενστάσεις -αντιρρήσεις, εξαγορά δασικής έκτασης)
Δικαστικές πραγματογνωμοσύνες για κτηματικές διαφορές - τεχνικός σύμβουλος
Πολεοδομικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού
Ενεργειακές μελέτες - επιθεωρήσεις
Ανακαίνιση κτηρίων
0

Πιστοποιητικά

Ενεργειακά πιστοποιητικά
Βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας
Υπολογισμός προστίμων
0

Δημόσια Έργα

Τοπογραφικά
Πολεοδομικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού
0

Δασικα Αυθαιρετα

Δασικά Αυθαίρετα

Από τις 5 Οκτωβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, θα είναι σε ισχύ η επίσημη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων τακτοποίησης κτιρίων κατοικίας, «που βρίσκονται σε οικιστικές πυκνώσεις, δάση και δασικές εκτάσεις»,* με παράβολο 250 ευρώ, βεβαίωση μηχανικού και ορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να τεθούν άμεσα σε «καθεστώς ειδικής προστασίας», με προοπτική νομιμοποίησης, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών.Η εταιρία ΤΟΠΟΧΩΡΟΣ αναλαμβάνει για όλη την Ελλάδα:

 • την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας (εκπρόθεσμες δηλώσεις & ακίνητα που αποκτήσατε πρόσφατα).
 • την ηλεκτρονική διόρθωση δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει.
 • τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας (ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις) σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας.

Δασικοι Χαρτες

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη

Μέχρι τα μέσα Μάρτη του 2021 αναμένεται να έχει αναρτηθεί ο δασικός  χάρτης για σχεδόν το 50% της ελληνικής επικράτειας, (όπου μέχρι σήμερα δεν είχε αναρτηθεί), ενώ για το σχεδόν 50% που ήταν ήδη αναρτημένο επίκειται η μερική αναμόρφωσή του, που αφορά περιοχές που είχαν εξαιρεθεί προσωρινά από την ανάρτηση, όπως οι οικιστικές πυκνώσεις (αυθαίρετοι οικισμοί εντός δασικών εκτάσεων). Δηλαδή η τρέχουσα ανάρτηση των δασικών χαρτών φορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να ελέγξει αν ιδιοκτησία του χαρακτηρίστηκε ως δασική έκταση ή όχι, ενώ σε περίπτωση που χαρακτηρίστηκε να προβεί σε αντίρρηση εντός 3 μηνών. Αν για μία δασική έκταση δεν υποβληθεί αντίρρηση, ο δασικός χάρτης κυρώνεται οριστικά και τότε ο ιδιοκτήτης:

 • Δεν θα μπορεί πλέον να το πουλήσει, ούτε καν να το μεταβιβάσει στα τέκνα του.
 • Κατά την διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του ιδιοκτησία
 • Δεν θα μπορεί να πάρει καμία αγροτική επιδότηση (γιατί το γεωτεμάχιο του θα θεωρείται πλέον δασική έκταση).

Συμβουλευτείτε το παρακάτω πίνακα με τις ημερομηνίες άσκησης αντίρρησης, και ελάτε να σας ενημερώσουμε κατ’ αρχάς αν η ιδιοκτησία σας είναι δασική, και εφόσον είναι να ασκηθεί (εφόσον είναι δυνατό) τεκμηριωμένη αντίρρηση. Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία από σημαντικό πλήθος αντιρρήσεων κατά το παρελθόν, εις βάθος γνώση της δασικής νομοθεσίας που μπορεί να κανείς να επικαλεστεί ανάλογα με το είδος του χαρακτηρισμού του δασικού χάρτη, και δυνατότητα φωτοερμηνείας παλαιότερων αεροφωτογραφιών.Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά σε αυτή.
Για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στο δασικό χάρτη, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση και να καταβληθεί ξεχωριστό τέλος. Εάν, για παράδειγμα, έχετε δύο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, πρέπει να υποβάλετε δύο αντιρρήσεις.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

Τι είναι οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα σφάλματα;

Αντιρρήσεις είναι οι ενστάσεις που προκύπτουν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη και αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση:

 • του χαρακτήρα/μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων και
 • της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των εμφανιζόμενων εκτάσεων.


Τα πρόδηλα σφάλματα είναι προφανή λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη, όπως ενδεικτικά:

 • τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών
 • παράλειψη της αποτύπωσης τελεσίδικης δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (πχ. αγροτικής), και το αντίστροφο
 • λανθασμένη απεικόνιση οριστικά αγροτικής έκτασης ως δασικής, και το αντίστροφο
 • απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016
 • Διοικητικές πράξεις της διοίκησης π.χ. αναδασμός, επικοιστική έκταση
 • απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, έναντι του Δημοσίου, ως ιδιωτικής
 • απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά σε τεχνητή δασική φυτεία
 • ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Ποιες αντιρρήσεις δεν έχουν κόστος υποβολής και είναι ατελώς;

Περιπτώσεις αντιρρήσεων που υποβάλλονται ατελώς, αφορούν σε εκτάσεις που:

 • έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων.
 • εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • έχουν εκδοθεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία που, εκ παραδρομής, δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 • έχουν ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού ή εκκρεμείς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κατά τη διαδικασία εξέτασης δασικών αμφισβητήσεων

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:

 • Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) ή (β) και (γ) με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης [περίπτωση (α)] ή της υπηρεσίας εποικισμού [περιπτώσεις (β) ή (γ)] αντίστοιχα.
 • Για την περίπτωση (δ) υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.
 • Για την περίπτωση (ε) υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης.
Η εταιρία ΤΟΠΟΧΩΡΟΣ αναλαμβάνει για όλη την Ελλάδα:

 • την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας (εκπρόθεσμες δηλώσεις & ακίνητα που αποκτήσατε πρόσφατα).
 • την ηλεκτρονική διόρθωση δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει.
 • τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας (ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις) σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας.

03

Νεα / Ανακοινωσεις / Εθνικo Κτηματολoγιο

Περιοχές Κτηματογράφισης

Η εταιρία ΤΟΠΟΧΩΡΟΣ αναλαμβάνει Δηλώσεις Κτηματολογίου και Εντοπισμούς για όλη την Ελλάδα.


04

Κυκλος Εργασιων Παρελθοντων Χρονων

Ιδιωτικα εργα

Δημοσια εργα

05

Επικοινωνια

Στοιχεία επικοινωνίας :

Kεντρικα γραφεια:

 • 17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός 155 62, Αθήνα
 • (+30)210 6533336
 • (+30)697 9728535
 • info@topoxoros.gr
Αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Περισσότερες Πληροφορίες >>