ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΒΑΘΕΟΣ- ΚΥΨΕΛΗΣ- ΜΕΣΑΓΡΟΥ- ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 18/12/2018