ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΘΑΚΗ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΘΑΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΓΗΣ- ΕΞΩΓΗΣ- ΙΘΑΚΗΣ- ΚΙΟΝΙΟΥ- ΛΕΥΚΗΣ- ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ- ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑ (ΠΛΑΤΗΘΡΙΑ)- ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 12/03/2019 ΕΩΣ 18/12/2019