ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Μέχρι τα μέσα Μάρτη του 2021 αναμένεται να έχει αναρτηθεί ο δασικός  χάρτης για σχεδόν το 50% της ελληνικής επικράτειας, (όπου μέχρι σήμερα δεν είχε αναρτηθεί), ενώ για το σχεδόν 50% που ήταν ήδη αναρτημένο επίκειται η μερική αναμόρφωσή του, που αφορά περιοχές που είχαν εξαιρεθεί προσωρινά από την ανάρτηση, όπως οι οικιστικές πυκνώσεις (αυθαίρετοι οικισμοί εντός δασικών εκτάσεων). Δηλαδή η τρέχουσα ανάρτηση των δασικών χαρτών φορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να ελέγξει αν ιδιοκτησία του χαρακτηρίστηκε ως δασική έκταση ή όχι, ενώ σε περίπτωση που χαρακτηρίστηκε να προβεί σε αντίρρηση εντός 3 μηνών. Αν για μία δασική έκταση δεν υποβληθεί αντίρρηση, ο δασικός χάρτης κυρώνεται οριστικά και τότε ο ιδιοκτήτης:

 • Δεν θα μπορεί πλέον να το πουλήσει, ούτε καν να το μεταβιβάσει στα τέκνα του.
 • Κατά την διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου, το Ελληνικό Δημόσιο θα το δηλώσει σαν δική του ιδιοκτησία
 • Δεν θα μπορεί να πάρει καμία αγροτική επιδότηση (γιατί το γεωτεμάχιο του θα θεωρείται πλέον δασική έκταση).

Συμβουλευτείτε το παρακάτω πίνακα με τις ημερομηνίες άσκησης αντίρρησης, και ελάτε να σας ενημερώσουμε κατ’ αρχάς αν η ιδιοκτησία σας είναι δασική, και εφόσον είναι να ασκηθεί (εφόσον είναι δυνατό) τεκμηριωμένη αντίρρηση. Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία από σημαντικό πλήθος αντιρρήσεων κατά το παρελθόν, εις βάθος γνώση της δασικής νομοθεσίας που μπορεί να κανείς να επικαλεστεί ανάλογα με το είδος του χαρακτηρισμού του δασικού χάρτη, και δυνατότητα φωτοερμηνείας παλαιότερων αεροφωτογραφιών.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ/ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΛΗΞΗ
Αρκαδίας ΑΔΑ : 9ΖΜ0ΟΡ1Φ-ΙΙΚ 29.01.2021 13.5.2021 2.6.2021
Δράμας ΑΔΑ : 9ΗΦ30Ρ1Υ-1ΑΔ
Ζακύνθου ΑΔΑ :ΩΗΩΡΟΡ1Φ-ΦΒΤ
Καβάλας ΑΔΑ :ΩΔΟΡΟΡ1Υ-Σ40
Καστοριάς ΑΔΑ :6ΡΣΦΟΡ1Γ-ΡΥ3
Κεφαλληνίας ΑΔΑ :6ΧΡΨΟΡ1Φ-ΤΚ1
Λευκάδας ΑΔΑ :ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ
Πιερίας ΑΔΑ :906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ
Αθηνών ΑΔΑ :ΨΝΙΞΟΡ1Κ-21Β 05.02.2021 20.5.2021 9.6.2021
Αργολίδας ΑΔΑ :9ΞΙΧΟΡ1Φ-ΟΔΣ
Εύβοιας ΑΔΑ :6ΚΑΩΟΡ10-Ο5
Κέρκυρας ΑΔΑ :Ω3Σ4ΟΡ1Φ-4ΥΓ
Κορινθίας ΑΔΑ :6ΥΣ4ΟΡ1Φ-ΕΡΑ
Σάμου ΑΔΑ :ΨΝ9ΓΟΡ1Ι-ΝΥΟ
Φλώρινας ΑΔΑ :ΨΜ9ΠΟΡ1Γ-ΣΤ9
Φωκίδας ΑΔΑ :ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ
Γρεβενών ΑΔΑ :6ΡΩ9ΟΡ1Γ-ΔΗ3 12.02.2021 27.5.2021 16.6.2021
Ηρακλείου ΑΔΑ :ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ
Λασιθίου ΑΔΑ :6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ
Λέσβου ΑΔΑ :Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ3
Ροδόπης ΑΔΑ :Ω2ΩΝΟΡ1Υ-ΚΝ7
Σερρών ΑΔΑ :ΨΕ7ΨΟΡ1Υ-ΩΛ6
Αιτωλοακαρνανίας ΑΔΑ :9Ο0ΜΟΡ1Φ-ΤΑΩ 19.2.2021 3.6.2021 23.6.2021
Δωδεκανήσου ΑΔΑ :6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0
Ευρυτανίας ΑΔΑ :Ω2Π0ΟΡΔ0-ΡΡΣ
Θεσσαλονίκης ΑΔΑ :6Δ2ΙΟΡ1Υ-1ΑΦ
Ξάνθης ΑΔΑ :6Τ0ΦΟΡ1Υ-1ΑΦ
Πέλλας ΑΔΑ :ΨΖΤΧΟΡ1Υ-ΠΦΟ
Ανατολικής Αττικής Α∆Α: ΨΧ8ΞΟΡ1Κ-ΚΨΕ 26.02.2021 10.6.2021 30.6.2021
Δυτικής Αττικής Α∆Α: 9ΣΧ2ΟΡ1Κ-4ΩΘ
Έβρου Α∆Α: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4
Ηλείας Α∆Α: ΨΛ0ΑΟΡ1Φ-ΕΑ8
Κόζανης Α∆Α: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5
Μεσσηνίας Α∆Α: 6Ε2ΑΟΡ1Φ-41Μ
Πειραιώς Α∆Α: ΨΚΗΗΟΡ1Κ-5Ρ1
Ρεθύμνου Α∆Α: ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ
Τρικάλων Α∆Α: ΨΧΚΩΟΡ10-ΖΞ0
Άρτας Α∆Α: ΨΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ 5.3.2021 17.6.2021 7.7.2021
Βοιωτίας Α∆Α: ΩΝ4ΠΟΡ10-ΙΚ6
Ιωαννίνων Α∆Α: 6ΑΕΘΟΡ1Γ-ΝΑΩ
Καρδίτσας Α∆Α: ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ
Κυκλάδων Α∆Α: ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ2 
Λάρισας Α∆Α: 6ΙΛ1ΟΡ10-8Λ3
Φθιώτιδας Α∆Α: ΨΔΤΛΟΡ10-ΜΩΠ
Χίου Α∆Α: 6ΓΒΖΟΡ1Ι-ΕΡΙ  12.3.2021 24.06.2021 14.07.2021
Θεσπρωτίας Α∆Α: ΨΘΛ4ΟΡ1Γ-ΜΧ6
Πρέβεζας Α∆Α: Ω3ΣΟΟΡ1Γ-Λ4Μ
Αχαίας Α∆Α: 69ΧΡΟΡ1Φ-1ΜΘ 
Λακωνίας Α∆Α: 6ΧΒ3ΟΡ1Φ-ΦΧΡ
Ημαθίας Α∆Α: 6ΚΧΖΟΡ1Υ-4ΥΗ
Κιλκίς Α∆Α: 6ΔΗΙΟΡ1Υ-ΨΗΧ
Μαγνησίας Α∆Α: ΩΦ5ΖΟΡ10-ΙΞΑ
Πειραιώς ΑΔΑ: 6ΜΥ8ΟΡ1Κ-ΕΓ1
Ανατ. Αττικής ΑΔΑ: 663ΘΟΡ1Κ-Ρ6Ψ

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της.
Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά σε αυτή.
Για κάθε αυτοτελή έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στο δασικό χάρτη, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αντίρρηση και να καταβληθεί ξεχωριστό τέλος. Εάν, για παράδειγμα, έχετε δύο διαφορετικά αγροτεμάχια και αμφισβητείτε και στα δύο τον χαρακτηρισμό τους, πρέπει να υποβάλετε δύο αντιρρήσεις.
Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη.

Τι είναι οι αντιρρήσεις και τα πρόδηλα σφάλματα;

Αντιρρήσεις είναι οι ενστάσεις που προκύπτουν κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη και αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση:

 • του χαρακτήρα/μορφής των εμφανιζόμενων εκτάσεων και
 • της ορθής απεικόνισης της γεωγραφικής θέσης των ορίων των εμφανιζόμενων εκτάσεων.


Τα πρόδηλα σφάλματα είναι προφανή λάθη που γίνονται κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη, όπως ενδεικτικά:

 • τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών
 • παράλειψη της αποτύπωσης τελεσίδικης δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (πχ. αγροτικής), και το αντίστροφο
 • λανθασμένη απεικόνιση οριστικά αγροτικής έκτασης ως δασικής, και το αντίστροφο
 • απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016
 • Διοικητικές πράξεις της διοίκησης π.χ. αναδασμός, επικοιστική έκταση
 • απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, έναντι του Δημοσίου, ως ιδιωτικής
 • απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά σε τεχνητή δασική φυτεία
 • ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη

Ποιες αντιρρήσεις δεν έχουν κόστος υποβολής και είναι ατελώς;

Περιπτώσεις αντιρρήσεων που υποβάλλονται ατελώς, αφορούν σε εκτάσεις που:

 • έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων.
 • εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού
 • έχουν εκδοθεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία που, εκ παραδρομής, δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 • έχουν ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού ή εκκρεμείς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κατά τη διαδικασία εξέτασης δασικών αμφισβητήσεων

Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής:

 • Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) ή (β) και (γ) με την αντίρρηση υποβάλλονται, απαρέγκλιτα από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης [περίπτωση (α)] ή της υπηρεσίας εποικισμού [περιπτώσεις (β) ή (γ)] αντίστοιχα.
 • Για την περίπτωση (δ) υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη.
 • Για την περίπτωση (ε) υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΑΔΧ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΥΑΔΧ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ EMAIL THΛΕΦΩΝΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3ο ΣΥΑΔΧ (Αφορά την περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας) Σφήνα Μαρία, Βιάρρου Αγγελική Δασονομείο Κρανιδίου Αγ.Αναργύρων 8, Τ.Κ. 213 00, Κρανίδι (Αφορά την περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας) syadxargolidas@yahoo.gr 27540-21441 08:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 2ο ΣΥΑΔΧ (με έδρα την Καλλονή) Βιολέτα Καρακάση, Ευρυδίκη Μαυρέλλη Δασονομείο Καλλονής Τ.Κ. 81107, Καλλονή dxkalloni@apdaigaiou.gov.gr 22530-22206 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 2ο ΣΥΑΔΧ Εδρεύει στο Δασαρχείο Σιδηροκάστρου Γεώργιος Μπασιάνας, Δημήτριος Μπάτης Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, Ν. Ιντζέ 2, Τ.Κ. 62300, Σιδηρόκαστρο das-sid@damt.gov.gr 23230-22384 - 22383 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3ο ΣΥΑΔΧ Εδρεύει στο Δασαρχείο Νιγρίτας Ιωάννης Στεργιόπουλος, Χρήστος Σαμαράς Δασαρχείο Νιγρήτας, Αθ. Αργυρού 9, Τ.Κ. 62200, Νιγρήτα das-nig@damt.gov.gr 23220-22450/22445 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Φλώρινας Καραδήμα Ευαγγελία, Εμμανουλίδης Λάζαρος Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, Πτολεμαίων 1 - Διοικητήριο, ΤΚ 53100, Φλώρινα dasonflo@otenet.gr 23850-45757 εσωτ. 1 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Ροδόπης Τύρου Χάρις, Λαμπέτσου Ευγενία Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, 3ο χλμ. Ε.Ο. Κομοτηνής ? Αλεξανδρούπολης, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή tdx-rod@damt.gov.gr 25310-23326/73673 07:00-16:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 3ο ΣΥΑΔΧ Παναγιώτης Μπόκος Δασαρχείο Χαλκίδας, Χαϊνά 97 ΤΚ 34132, Χαλκίδα dasxart_chalkidas@apdthest.gov.gr 2221080401 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 4ο ΣΥΑΔΧ Ευαγγελία Μάστορη Δασαρχείο Αλιβερίου, Θέση Πλάτωμα ΤΚ 34500, Αλιβέρι dasxart_aliveriou@apdthest.gov.gr 22230-25812 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2ο ΣΥΑΔΧ Περικλής Μενούνος, Ελένη Βαλιμήτη Δασαρχείο Ξυλοκάστρου Παναγή Τσαλδάρη 5, ΤΚ 20400, Ξυλόκαστρο dasxylok@5071.syzefxis.gov.gr τηλ.: 2743028888, Τηλεομοιοτυπία: 27430 24012 08:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΑΔΧ Δασαρχείου Θάσου Ευαγγελία Μιάμου Δασαρχείο Θάσου, Λιμένας Ν.Θάσου, Τ.Κ.64004 das-tha@damt.gov.gr 2313309790, 2313309794, 2313309795 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΑΔΧ Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου Τσοκαταρίδου Ελένη Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου, Κ. Νευροκόπι Δράμας Τ.Κ. 66033 tdx-dra@damt.gov.gr 2523022239 Κάθε Τετάρτη 08:00 - 14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΣΥΑΔΧ Δελής Βασίλειος, Αλέξιος Αδάμ, Ηλιού Ιωάννης, Κουλού Βασιλική Δασαρχείο Κορίνθου Αράτου 39,ΤΚ 20131, Κόρινθος daskor@5072.syzefxis.gov.gr τηλ. 2741024578, 2741028276, Τηλεομοιοτυπία: 27410 29442 08:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης ΔασώνΓρεβενών Αικατερίνη Μπουμπούκα, Δημήτριος Βεντζιλής Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη - Διοικητήριο, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά ddasgrev@apdhpdm.gov.gr 24623 53401-400 07:30-15:30
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1ο ΣΥΑΔΧ (Αφορά τις περιοχές Δήμων Επιδαύρου και Ναυπλιέων) Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, Βαρδάκα Σταμάτα Δ/νση Δασών Αργολίδας, Μιχαήλ Ιατρού 21 ΤΚ 21100, Ναύπλιο (Αφορά τις περιοχές Δήμων Επιδαύρου και Ναυπλιέων) syadxargolidas@yahoo.gr 27520-27359 08:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 3ο ΣΥΑΔΧ (με έδρα την Μύρινα) Παναγιώτης Κοντός, Ευάγγελο Βελβέ Δασονομείο Μύρινας, Μπότσαρη 3 Τ.Κ. 81400, Μύρινα dxlimnos@apdaigaiou.gov.gr 2254023390 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νση Δασών Δράμας Τσοκαταρίδου Ελένη Δ/νση Δασών Δράμας, Αγ. Κωνσταντίνου 1 Τ.Κ. 66133 Δράμα tdx-dra@damt.gov.gr 2313309874, 2313309873 07:30-14:30
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 2ο ΣΥΑΔΧ Λιδωρικίου (για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Δωρίδας καθώς και της ΤΚ Αγίων Πάντων του Δήμου Δελφών) Κοκμοτός Ιωάννης, Μπέκος Βασίλειος Δασαρχείο Λιδωρικίου, Τ.Κ. 330 53, Λιδωρίκι daslid@apdthest.gov.gr τηλ. 2266022115, τηλεομοιοτυπία 2266022676 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Αθηνών Λεκοσιώτη Ελένη Δ/νση Δασών Αθηνών, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Μεσογείων 239 (ισόγειο), ΤΚ 15451, Ν. Ψυχικό dash_athina@attica.gr τηλ 2103725785, τηλεομοιοτυπία 2103725786 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Λασιθίου Μαρούδη Ελένη, Φιλιππάκης Ματθαίος Δ/νσης Δασών Λασιθίου Ρούσου Καπετανάκη 8,Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος dlasithiou@apdkritis.gov.gr 2841082490 07:30-15:30
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2ο ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας Ντε Ροζάριο Φραγκίσκα Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας, Π.Βινιεράτου5 Πλ.Καμπάνας 1ος όροφος ddkef@5054.syzefxis.gov.gr τηλ.2671022293, τηλεομοιοτυπία 2671025911 08:00-16:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1ο ΣΥΑΔΧ Κρητικού Ζαΐρα- Αικατερίνη, Κατσαρού Πολυξένη Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας, Αλυκές Ποταμού,ΤΚ 49100 Κέρκυρα dasxart@5040.syzefxis.gov.gr τηλ. 2661081398, 2661042119, τηλεομοιοτυπία 2661081394, 2661042759 09:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2ο ΣΥΑΔΧ Κιαπίδου Ελένη, Βλάχος Ιωάννης Διεύθυνση Δασών Κέρκυρας, Αλυκές Ποταμού,ΤΚ 49100 Κέρκυρα dasxart@5040.syzefxis.gov.gr τηλ. 2661081398, 2661042119, τηλεομοιοτυπία 2661081394, 2661042759 09:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΎ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Αρκαδίας Σπυροπούλου Ευγενία Δ/νση Δασών Αρκαδίας, Πλ. Κολοκοτρώνη 22, T.Κ. 22100, Τρίπολη ddark@4818.syzefxis.gov.gr 2710242500, 2710382211, τηλεομοιοτυπία 2710243800 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Καβάλας Δήμητρα Σίρκου Δ/νση Δασών Καβάλας, Τέρμα Αργυροκάστρου Τ.Κ. 65404 Καβάλα ddas-kav@damt.gov.gr 2313309973, 2313309974, 2313309977 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΣΥΑΔΧ (με έδρα την Μυτιλήνη) Ζαχάρω Κλαδίτου, Ιωάννης Φασκιανουδάκης Κουντουριώτη 79, 1ος όροφος (Δασονομείο Μυτιλήνης) Τ.Κ. 81131,Μυτιλήνη dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr 2251350982 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Λευκάδας Πλούμη Αλεξάνδρα, Κοντού Ανατολή Δ/νση Δασών Λευκάδας, Ξ. Γρηγόρη, ΤΚ 31100  Λευκάδα syadhlefkadas@gmail.com 2645024434 09:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1ο ΣΥΑΔΧ Εδρεύει στην Διεύθυνση Δασών Σερρών Ελένη Ρούμπου, Ευάγγελος Φιλιππίδης Δ/νση Δασών Σερρών Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. 62125, Σέρρες tdx-ser@damt.gov.gr 23210-22633 / 62086 08:00-16:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΣΥΑΔΧ Μαρία Ζωγραφοπούλου Δασαρχείο Ιστιαίας ΤΚ 34200, Ιστιαία dasxart_istiaias@apdthest.gov.gr 2226069297 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Ζακύνθου Δήμος Δημήτριος Δ/νση δασών Ζακύνθου, Ελ. Βενιζέλου 1 Τ.Κ 29100 Ζάκυνθος syadxzakynthoy@gmail.com τηλ.2695041125 ,τηλεομοιοτυπία 2695028625 09:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 2ο ΣΥΑΔΧ (Αφορά τις περιοχές Δήμου Άργους Μυκηνών) Μπεξή Κωνσταντίνα, Οικονόμου Κωνσταντίνος Δασονομείο Άργους Καποδιστρίου 4 ΤΚ 21232, Άργος (Αφορά τις περιοχές Δήμου Άργους Μυκηνών) syadxargolidas@yahoo.gr 2751067537 08:00-14:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1ο ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Κεφαλληνίας Ιωαννάτου Ελένη Δ/νση Δασών Κεφαλληνίας, Π.Βινιεράτου5 Πλ.Καμπάνας 1ος όροφος ddkef@5054.syzefxis.gov.gr τηλ.2671022293, τηλεομοιοτυπία 2671025911 08:00-16:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Σάμου Ανδρέας Ανάσσης , Μάριος Αριστείδου Διεύθυνση Δασών Ν. Σάμου, Δερβενακίων 8, ισόγειο, Τ.Κ. 83100, Σάμος syadxsamou@gmail.com Α.2273027435 (εσωτ.2), Β.2273028373 (εσωτ. 2, Ανδρέας Ανάσσης), Γ.2273028373 (εσωτ. 6, Μάριος Αριστείδου), Δ.2273032353 Δασονομείο Καρλοβάσου Ευστάθιος Χονδρομάρας , Ε.2275022225 Δασονομείο Ικαρίας Αλεξάνδρα Πορή 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Κασωτάκη Μαρία, Ασπετάκης Ιωάννης Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, Παναγία Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς), Τ.Κ.71410, Ηράκλειο syadx@apdkritis.gov.gr 2810264940 07:30-15:30
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Πιερίας Σημέλα Ελευθεριάδου Δ/νση Δασών Πιερίας, Ηπείρου 10, Κατερίνη, Τ.Κ.60132 simelef@damt.gov.gr 2351045469, 2351045567 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2ο ΣΥΑΔΧ Θεοδόσης Χαρτσάς Δασαρχείο Λίμνης ΤΚ 34005, Λίμνη dasxart_limnis@apdthest.gov.gr 2227029107, 2227031218 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 1ο ΣΥΑΔΧ Άμφισσας (για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Δελφών ακτός της ΤΚ Αγίων Πάντων) Αθανασία Κυριαζή Δασαρχείο Άμφισσας, Επ. Φιλοθέου 3, Τ.Κ. 33100, Άμφισσα dasamf@apdthest.gov.gr τηλ. 2265028264, τηλεομοιοτυπία 2265072040 07:00-15:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 3o ΣΥΑΔΧ Δασονομείου Ιθάκης Σταθάτος Χαράλαμπος Δασονομείο Ιθάκης, Βαθύ Ιθάκης ttchanos@yahoo.gr τηλ.2674033359, τηλεομοιοτυπία 2674033492 08:00-16:00
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΑΔΧ Δ/νσης Δασών Καστοριάς Μαρία Κυρκότσογλου, Παρασκευή Λάπα Δ/νση Δασών Καστοριάς (Ημιόροφος) Τ.Κ. 52100 Γραφείο 9 daskast@apdhp-dm.gov.gr 2467029707 07:00-15:00

Η εταιρία ΤΟΠΟΧΩΡΟΣ αναλαμβάνει για όλη την Ελλάδα:

 • την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας (εκπρόθεσμες δηλώσεις & ακίνητα που αποκτήσατε πρόσφατα).
 • την ηλεκτρονική διόρθωση δήλωσης που έχετε ήδη υποβάλλει.
 • τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου σας (ενστάσεις, πρόδηλα σφάλματα, διορθώσεις) σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται το Κτηματολόγιο στην περιοχή σας.