ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ- ΘΕΟΛΟΓΟΥ- ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ- ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ- ΜΑΡΙΩΝ- ΠΑΝΑΓΙΑΣ- ΠΟΤΑΜΙΑΣ- ΠΡΙΝΟΥ- ΡΑΧΩΝΙΟΥ- ΣΩΤΗΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 12/03/2019 ΕΩΣ 31/10/2019