ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΒΑΘΕΟΣ- ΚΥΨΕΛΗΣ- ΜΕΣΑΓΡΟΥ- ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 18/12/2018
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΙΝΟΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 12/03/2019 ΕΩΣ 15/09/2019
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 23/01/2019 ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 12/03/2019 ΕΩΣ 15/09/2019
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ- ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ- ΣΚΑΛΑΣ- ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ- ΩΡΩΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 23/01/2019 ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ